Aston Martin Xi'an

Aston Martin Xi'an

欢迎来到阿斯顿·马丁 Xi'an

阿斯顿·马丁 Xi'an 是获得正式授权的阿斯顿·马丁特许经销商,旨在为客户提供无与匹敌的优质服务和专业技能。我们致力于满足您对阿斯顿·马丁的所有需求,无论您是选购还是养护爱车,我们都将为您提供杰出的个性化服务,并以此为傲。

No.69-C,Ci'en West Road,Qujiang New District

Xi'an, 710061

销售: +86 029 88120077 汽车养护: +86 029 88127007

电子邮件: zhangbo_pdqmjt@163.com

营业时间